Här följer viktig fakta och bra tips om hur du håller din katt frisk och råd som hjälper dig ta ställning när katten verkar sjuk.

Generell katthälsokoll

Att kolla din katts allmänna hälsotillstånd regelbundet är ett bra utgångspunkt för att ha en hälsosam katt. Någon gång, cirka varannan månad, ska du helst undersöka kattens munhåla, tänder, ögon, öron och hud. Klor klipper du vid behov. Om du gör allt detta till en vana så upptäcks förändringar och eventuella sjukdomssymtom oftast i ett tidigt skede. Det minskar lidande och ger bättre förutsättning för tillfrisknande, samt en katt som blir van vid hantering.

Bra att känna till

 • Kroppstemperatur: Kattens normaltemp är 38,0-39,0 grader, mätt med vanlig digital febertermometer i ändtarmen.
 • Puls: Normalt ca 110-130 slag/minut. Pulsen känns bäst på insidan av låret.
 • Andning: Normalt ca 20-30 andetag/min.
 • Tänder: 26 mjölktänder som byts ut mot 30 permanenta tänder vid 3-6 månaders ålder. 16 av dessa tänder sitter i överkäken och 14 i underkäken.
 • Könsmognad: Båda könen blir könsmogna från 6-14 månader.
 • Löptid: 5-8 dagar. Löp återkommer hos vissa katter hela året med 2-3 veckors mellanrum. Många katter löper endast 2-3 ggr/år och då framför allt på våren.
 • Dräktighet: Normalt 65 dygn men kan variera mellan 61 och 69 dygn.
 • Vaccination: Alla katter, även innekatter, bör vaccineras. Kattpest som ger kräkningar och diarré kan vara dödligt och vaccinet är mycket effektivt. Vaccin mot så kallad kattsnuva (Herpes och Calicivirus) skyddar inte fullständigt, men en vaccinerad katt få betydligt mindre syndrom.
 • Avmaskning: Mot spolmask avmaskas katten vid 3, 7 och 11 veckors ålder, sedan varje 3 månad till ca 1 års ålder. Rutinavmaskning krävs sedan inte för innekatter.

Kastrering

Kastrera katter du inte ska avla på, både hanar och honor. Risk finns annars för oönskad revirmarkering och ett oroligt beteende på grund av otillfredsställd sexualdrift, samt ett stort antal oönskade kattungar. Prata med din veterinär om vilket foder som är lämpligt efter ingreppet eftersom kastrerade katter lätt går upp i vikt. Utgå från fodrets rekommendation, men var uppmärksam på din katts behov.

Upprepad behandling med hormontabletter kan hålla honkatter löpningsfria, men ett långvarigt bruk av p-piller ger dessvärre oönskade bieffekter som ökad risk för tumörer i juvret och livmoderinflammation.

Är katten sjuk?

Innan du ringer till veterinär kan det vara bra att tänka igenom följande punkter som veterinären oftast frågar om:

 • Kattens ras, ålder och kön
 • Kroppstemperatur
 • Allmänt beteende
 • Andning, hosta
 • Färg på slemhinnorna
 • Päls
 • Aptit, törst
 • Kräkningar
 • Avföring och urin:
  Normal, blodig, kissar ofta, har svårt att kissa
 • Eventuell medicinering eller fodertillskott

Vanliga, akuta sjukdomstillstånd

 • Urinstopp eller urinsten kan vara livshotande. Om katten inte får ut någon urin alls, åk omgående in med katten!
 • Vid misstanke om förgiftning ring veterinär. Om giftet är ett läkemedel kan du även ringa läkemedelsupplysningen. För giftiga växter se här.
 • Trafikskador och fall från hög höjd.
 • Bitskador, sårskador.
 • Skulle allmäntillståndet vara nedsatt ska katten undersökas av veterinär. Om kattens allmäntillstånd är påverkat bör detta ske omgående. Lyft aldrig katten, utan använd ett plant föremål och fös på katten.
 • Blödning och större hudskada måste åtgärdas omgående. Lägg vid behov ett tryckförband och kontakta sedan veterinär.
 • Mindre skador bör tvättas rena och vid behov bandageras. Om katten har mycket ont bör veterinär kontaktas omgående. På skador nedanför armbåge och knä kan ett stödförband läggas i väntan på veterinärundersökning. Var uppmärksam på att ej lägga ett stödförband för hårt, blodcirkulationen kan i så fall försämras.
 • Vid ormbett skriker oftast katten till och gnyr en stund. Det bitna området svullnar kraftigt under någon timme. Undvik att katten rör sig, det sprider giftet. Uppsök omgående veterinär!
 • Insektsbett och getingstick är oftast ofarligt för katt. Vid många bett eller påverkat allmäntillstånd kontakta veterinär. Katten får i vanliga fall ej svullnad i andningsvägarna, men vid ett getingstick i munnen eller tungan kan detta inträffa. Kontakta i sådant fall veterinär omgående. Har du Kortison utskrivet kan du ge detta i samma dosering som vid ormbett.
 • Vid epilepsianfall ligger katten och krampar, ofta på sidan. Rör inte katten och ring omedelbart veterinär!
 • Om katten kräks och/eller har diarré, men allmäntillståndet är ostört och katten får behålla vätska, kan man prova med fasta i 24 timmar, men ge vätska. Ge sedan kokt vit fisk i små portioner 3-4 ggr/dag i ett par dagar för att sedan successivt återgå till normal kost under 2-3 dagar. Om kräkningarna och/eller diarrén är ihållande och fasta eller diet inte ger någon förbättring, kontakta omgående veterinär. Samma sak om katten har feber och dåligt allmäntillstånd. Observera att kattungar fort blir uttorkade, kontakta veterinär omgående redan på första dagen om kattungen kräks flera gånger.
 • Om misstanke finns att katten svalt ett främmande föremål bör veterinär kontaktas omgående.

Glöm inte försäkring, den behövs när katten blir sjuk!

Foder

Sist men inte minst se till att alltid ge din katt ett foder av bra kvalité, som är anpassat för just den. Katter har olika energibehov beroende på ålder och aktivitetsnivå och om din katt är under- eller överviktig eller har någon sjukdom kan den behöva specialfoder för det. Är du osäker på vad just din katt behöver, fråga din veterinär.

Ljusgrårandig katt i fönster med terrakotta skål och grön växt i förgrunden