Laila
Laila

Namn: Laila
Född: Ca 2018
Kön: Hona
Status: Adopterbar
Van vid barn: Nej
Van vid andra djur: Vet ej
Klappbar: Ja, men reserverad

Vid adoption:
Vaccinerad: Ja
ID-märkt: Ja
Kastrerad: Ja

Om Laila:

November 2021:
Laila har inte fått den vård och omsorg hon behövt av sina människor. Hon har varit musjägare på en gård och fått ungar vid varje löp. Laila är nu inne i tryggheten och har blivit kastrerad och vi jobbar nu med hennes socialisering.