Namn: Penny
Född:
Kön: Hona
Status: Adopterbar
Vaccinerad: Ja
ID-märkt: Ja
Kastrerad:  Ja
Vill bo:

Penny
Penny

Om Penny

Januari 2020: Penny har under lång tid matats av djurvänner i en hamn i Malmö och fick äntligen komma in i värmen och tryggheten på katthemmet i början av det nya året. Penny kommer från samma plats som Mustafa och Sylvester.