Ballerina
Ballerina

Namn: Ballerina
Född: Ca 2020
Kön: Hona
Status: Adopterbar
Van vid barn: Vet ej
Van vid andra djur: Vet ej
Klappbar: Nej

Vid adoption:
Vaccinerad: Ja
ID-märkt: Ja
Kastrerad: Ja

Om Ballerina:

Mars 2022:
Ballerina kommer från ett sommarstugeområde i Helsingborg där det vistas många okastrerade katter som riskerar att föröka sig okontrollerat. Ballerina hade snuva när hon kom till oss och har nu fått besöka veterinär.