Ballerina
Ballerina

Namn: Ballerina
Född: Ca 2020
Kön: Hona
Status: Adopterbar
Van vid barn: Vet ej
Van vid andra djur: Vet ej
Klappbar: Ja

Vid adoption:
Vaccinerad: Ja
ID-märkt: Ja
Kastrerad: Ja

Om Ballerina:

Juni 2022:
Ballerina har gjort stora framsteg! Från att ha varit skygg och tillbakadragen är hon nu världens kelgris och älskar när vi volontärer kommer in och klappar henne! Hon har fortfarande snuva och hålls avskild från de andra katterna under tiden.

Mars 2022:
Ballerina kommer från ett sommarstugeområde i Helsingborg där det vistas många okastrerade katter som riskerar att föröka sig okontrollerat. Ballerina hade snuva när hon kom till oss och har nu fått besöka veterinär.