GDPR för Föreningen Katthjälpen i Malmö

Kära medlemmar i föreningen Katthjälpen i Malmö.

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, i kraft. Då vi har informationsplikt vill vi att ni läser igenom informationen nedan. I samband med att ni blir medlemmar hos oss, ombeds ni att lämna namn, email och i vissa fall adress. Varför vi behöver dessa uppgifter, är för att vi skall kunna föra in er i vårt medlemsregister. Medlemsregistret används för att vi skall kunna skicka ut Katthjälpens medlemsblad till er, med information om vad som händer i föreningen och våra kära katter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem hos oss. Efter det raderas dina uppgifter ur medlemsregistret.

Delning?
Vi ger under inga omständigheter ut dina uppgifter till någon utanför Styrelsen eller medlemsansvarig volontär. De enda som har tillgång till uppgifterna är Styrelsen och medlemsansvarig volontär. 

Vad som händer om man inte vill lämna uppgifter?
Då kan du tyvärr inte bli medlem i föreningen.

Hur kontaktar du den personuppgiftsansvarige?
I vårt fall är det styrelsen som är personuppgiftsansvarig. Ni kan alltid kontakta dem på styrelsen@katthjälpen.nu

Våra medlemmars rättigheter

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge Föreningen kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen

Rättigheter
Gå gärna in på nedan adress om ni vill veta mer: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du som privatperson inte godkänner ovan information angående GDPR, vänligen ta kontakt med styrelsen på email styrelsen@katthjälpen.nu

Tack och vänligen hälsningar från Styrelsen i föreningen Katthjälpen.